klachtenprocedure

 

 1. Ontvangst van de klacht via het formulier op https://automotive.fource.nl/complimenten-en-klachten-formulier/.
 2. De klager ontvangt ontvangstbevestiging van de backoffice.
 3. De klacht wordt toegewezen door de backoffice aan de afdelingsmanager welke behoort bij het onderwerp/de aard van de klacht.
 4. Deze afdelingsmanager:
 • Beoordeelt de klacht en verzamelt eventuele relevante informatie.
 • Wint eventueel nadere informatie in bij de klager.
 • Indien nodig, bespreekt de klacht met één of meerdere afdelingsmanagers.
 • Neemt een standpunt in en informeert de backoffice.
 • Onderneemt, indien nodig, actie naar aanleiding van het gekozen standpunt.
 • Initieert maatregelen/acties ter voorkoming van herhaling van de klacht.
 1. Backoffice informeert de klager schriftelijk (gemotiveerd) over dit standpunt. Dit gebeurt binnen 10 werkdagen na ontvangst van de klacht.