klachtenprocedure

 

  1. Ontvangst van de klacht via het formulier op https://automotive.fource.nl/complimenten-en-klachten-formulier/.
  2. De klager ontvangt ontvangstbevestiging van de backoffice.
  3. De klacht wordt toegewezen door de backoffice aan de afdelingsmanager welke behoort bij het onderwerp/de aard van de klacht.
  4. Deze afdelingsmanager:
  • Beoordeelt de klacht en verzamelt eventuele relevante informatie.
  • Wint eventueel nadere informatie in bij de klager.
  • Indien nodig, bespreekt de klacht met één of meerdere afdelingsmanagers.
  • Neemt een standpunt in en informeert de backoffice.
  • Onderneemt, indien nodig, actie naar aanleiding van het gekozen standpunt.
  • Initieert maatregelen/acties ter voorkoming van herhaling van de klacht.
  1. Backoffice informeert de klager schriftelijk (gemotiveerd) over dit standpunt. Dit gebeurt binnen 10 werkdagen na ontvangst van de klacht.