De KIA Sorento 2.2 CRDI uit 2010 met ruim 212 duizend kilometer op de teller komt in de werkplaats om een brandstoflekkage bij het brandstoffilter te laten verhelpen. Echter nadat de lekkage opgelost is, slaat de motor slecht aan.

Omdat de regeleenheid van de motor geen foutcodes laat zien en de timing van de motor in orde is, wordt besloten de injectoren te testen. Twee van de vier injectoren zijn er slecht aan toe en worden uit voorzorg vervangen, maar helaas lost dit het probleem niet op.

Massa en voeding

Vervolgens wordt een test gedaan door de stekker van de nokkenas-sensor los te halen en de motor te starten. Nu slaat de Sorento wel goed aan en bovendien blijft de motor als de stekker weer gemonteerd wordt goed draaien. Als de motor vervolgens uitgezet en – met aangesloten nokkenas-sensor – weer gestart wordt, is het probleem weer terug.

Hierop controleert de monteur de massa en voeding van de sensor welke in orde blijken te zijn. Ook de weerstand van de bedrading wordt gemeten en in orde bevonden. Om een en ander uit te sluiten worden zowel de nokkenas-sensor als de krukas-sensor vernieuwd. De reparaties leiden echter niet tot de oplossing en de KIA blijft hardnekkig slecht aanslaan.

Gerichte vragen

De monteur besluit contact op te nemen met Automotive Techline. Hij informeert de helpdesk dat hij ook de EGR-klep vervangen heeft omdat deze bleef hangen. Ook vertelt hij dat als de motor een tijdje heeft gedraaid of als er een proefrit is gemaakt, deze na lang doorstarten wel aanslaat, maar dan niet op alle cilinders draait en nagelt en rookt. Als de motor wordt afgezet en de stekker van de nokkenas-sensor losgemaakt wordt, slaat de motor weer goed aan en blijft dan ook goed draaien.

Door gerichte vragen te stellen probeert de helpdesk vervolgens stap voor stap de oorzaak van het probleem te achterhalen. Daaruit blijkt dat de motor met de stekker op de nokkenas-sensor aangesloten helemaal niet aanslaat als de motor koud is. Als de motor warm is, slaat deze ook met aangesloten nokkenas-sensor wel aan, echter met zeer veel moeite.

Nokkenas-signaal

De technisch specialist adviseert om allereerst het starttoerental en de brandstofrail-druk te controleren, welke beide in orde blijken te zijn. Omdat in combinatie met de reeds verrichte werkzaamheden en controles nu vrijwel alles wat de storing zou kunnen veroorzaken gecontroleerd is en in orde lijkt te zijn, besluit de technisch specialist om met een scope een combimeting van de krukas- en nokkenas-sensor te maken.

En nu komt er schot in de zaak. Want uit de meting blijkt dat het nokkenassensor-signaal wel aan de verwachting voldoet, maar dat het signaal van de krukas-sensor niet is zoals het zou moeten zijn en dat de timing van de motor elektronisch niet juist is. De monteur monteert een nieuwe krukassensor, echter lost ook dit het probleem niet op.

Pulsgever op nokkenas

Opnieuw vraagt de technisch specialist of de timing van de motor in orde is en de monteur controleert en bevestigt dit, waarmee is vastgesteld dat de motor mechanisch op tijd staat. Echter met de aangesloten nokkenas-sensor slaat de koude motor niet aan. Zodra de stekker van de sensor losgenomen wordt slaat de motor wel aan.

Omdat de motor mechanisch op tijd staat en wel aanslaat als alleen de krukassensor aangesloten is, maar de scope meting bewijst dat de timing elektronisch niet in orde is, kan het niet anders dan dat er iets met de pulsgever op de nokkenas aan de hand moet zijn. Het kleppendeksel wordt gedemonteerd en de pulsgever op de nokkenas wordt visueel geïnspecteerd.

Nu wordt de oorzaak van het probleem zichtbaar, want het blijkt dat de pulsgever ten opzichte van de nokkenas verdraaid kan worden. In andere woorden, de pulsgever die op de nokkenas gestanst zit, zit los en draait onafhankelijk van de nokkenas waardoor de elektronische timing ten opzichte van de krukas veranderd. De nokkenas wordt vervangen en de KIA doet het weer al vanouds.

Meer weten over Automotive Techline? Klik hier.