Van de Opel Astra van bouwjaar 2007 met 1.6-liter benzinemotor en 172 duizend kilometer op de teller wordt het motorblok vervangen. Hierbij worden onderdelen zoals turbo, inlaat- en uitlaat-spruitstuk, dynamo en nog een aantal onderdelen overgezet van de oude motor. Als de auto gestart wordt blijft echter het motormanagement lampje in het instrumentenpaneel branden, de auto rijdt verder prima.

De diagnosetester wordt aangesloten en de motorregeleenheid wordt uitgelezen welke Diagnostic Trouble Code (DTC) P0171 – ‘Mengsel bank 1 te mager’ aangeeft. Dit betekent dat de eerste lambdasonde te veel zuurstof ofwel een te arm mengsel in de uitlaat meet. In veel gevallen is de oorzaak van deze foutcode luchtlekkage of valse lucht in het inlaattraject van de motor.

Viergasmeting

De monteur doet een rooktest in de inlaatbuis, maar constateert geen lekkage. Hij besluit de lambdasensor en de katalysator te vervangen, echter zonder positief resultaat. Voor de zekerheid en om (uitlaatlucht)lekkage uit te sluiten worden ook de uitlaatpakkingen vervangen, de EVAP (tankontluchtingssysteem) en rembekrachtiger afgedopt en zelfs het kleppendeksel uitgewisseld met de andere motor.

Omdat de werkzaamheden het probleem niet oplossen, neemt de monteur contact op met Automotive Techline. De technisch specialist adviseert om de inlaatspruitstukdruk te controleren, welke in orde blijkt, en om een viergasmeting uit te voeren. Na de eerste meting wordt de foutcode gewist en een nieuwe meting uitgevoerd.

Fuel Trim

Als de meetwaarden en de sondes met elkaar vergeleken worden, lijkt het erop dat de voorste lambdasonde niet geheel de juiste waarde aangeeft en wordt er opnieuw een nieuwe sensor gemonteerd. Nu komt er schot in de zaak, want na het wissen van de foutcode is het waarschuwingslampje uit, blijft de foutcode weg en lijkt het probleem opgelost.

De klant gaat met de auto rijden, maar komt echter 300 kilometer later weer terug met een brandend motorlampje. De motorregeleenheid wordt uitgelezen en de bekende foutcode P0171 blijkt weer terug te zijn. Er wordt opnieuw contact opgenomen met Automotive Techline. Omdat de regeleenheid opnieuw aangeeft dat het brandstofmengsel te arm is, adviseert de technisch specialist om te controleren of de Fuel Trim goed functioneert.

EGR-systeem

Op advies van Automotive Techline wordt een proefrit van ongeveer 15 kilometer gemaakt waaruit blijkt dat de Long Fuel Trim goed geregeld wordt, maar dat de waarde wel oploopt tot boven normale waarde. In de werkplaats wordt de stekker van de EGR-klep losgenomen en vervolgens een nieuwe proefrit gemaakt. Tijdens de proefrit daalt de Long Fuel Trim waarde en na 10 kilometer stond deze op nul.

Omdat dit kan duiden op een probleem in het EGR-systeem wordt de EGR-klep gedemonteerd en gecontroleerd. Deze functioneert echter goed en is ook niet dusdanig vervuild dat dit voor problemen kan zorgen zodat er verder gezocht moet worden. De volgende controle is het inlaatspruitstuk waarin zich ook de EGR-kanalen bevinden.

Arm mengsel

Achterop het inlaatspruitstuk zit een kapje dat met een aantal boutjes vast zit. Het kapje wordt gedemonteerd waarop de oorzaak van het probleem direct zichtbaar wordt. De EGR-kanalen waar de uitlaatgassen in het spruitstuk doorheen stromen blijken vervuild. Hierdoor gaat het mis in de mengselsamenstelling en is de motorregeleenheid continu bezig het brandstofmengsel te finetunen.

Op een gegeven moment is de regeleenheid echter uitgesteld en wordt de foutcode gegenereerd omdat de lambdasonde een te arm mengsel detecteert. Het EGR-gedeelte in het uitlaatspruitstuk wordt gereinigd, de foutcode wordt gewist en het probleem is opgelost.

Meer weten over Automotive Techline? Klik hier.

De verstopte EGR-kanalen in het spruikstuk