De storing aan een VW Caddy diesel waarmee een autobedrijf zich meldt, (b)lijkt wel heel complex. De auto is in noodloop binnengebracht en na het uitschakelen, slaat de motor niet meer aan. Wat de monteur ook de wenkbrauwen doet fronsen: hij leest maar liefst zeven foutcodes uit. Eerst maar eens overleg met Automotive Techline.

Signaalstoringen

Die foutcodes roepen inderdaad nogal wat vragen op. Toch zit er een rode draad in: de meeste codes duiden op een te hoog, te laag of onlogisch signaal op diverse regelcomponenten. Daarnaast geeft code Po299 aan dat de turbodrukregeling onder de regelgrens zit. Van de signaalstoringen pikt de helpdeskmedewerker de P0642 er als eerste uit. Deze geeft aan dat sensorreferentiespanning A van de ECU te laag is. Dit kan volgens de helpdeskmedewerker wijzen op een kortsluiting in een van de 5V-circuits, waardoor verschillende sensoren niet naar behoren werken.

ECU reeds nagekeken

De monteur vertelt echter dat de motor-ECU al een keer door een extern bedrijf is nagekeken en goed bevonden is. Maar als de ECU in orde is, zou de spanning op de ECU-circuits 5 volt moeten blijven. Omdat het nokkenassignaal heel even aanwezig is en dan wegvalt, adviseert de helpdeskmedewerker metingen te doen op de ECU. Bij die metingen blijkt dat uit pin 10 slechts 0,14V komt, terwijl hier een gezamenlijke voeding van 5V op zou moeten zitten. Hierop besluit de monteur de ECU nogmaals voor controle en/of revisie op te sturen naar het externe bedrijf.

USB-lader

Nadat de monteur de opnieuw gereviseerde ECU terugplaatst, gaat het een paar keer goed, maar daarna slaat de motor opnieuw af en niet meer aan. De helpdeskmedewerker stelt nu voor om zelf een 5V-circuit te creëren, om zo te testen of de storing in de nokkenassensor zit of in de ECU. De monteur gebruikt hiervoor een 0,8A-USB-lader om het 5V-circuit stabiel te houden met doorgeknipte bedrading. De motor blijft nu mooi lopen, maar het lukt de monteur niet om de foutcode te wissen.

Signaaldraad aan massa

De monteur krijgt het advies alles los te koppelen, een +30 reset uit te voeren en de signaaldraden door te meten op verbinding met massa. Door de sensoren een voor een aan te sluiten, koppelt hij steeds een werkend 5V-circuit aan een circuit dat platligt en kan hij controleren of er zo wel voeding op de betreffende sensor komt. De monteur stelt hierbij vast dat de signaaldraad van de verschildruksensor is beschadigd en aan de massa ligt. De monteur repareert de bedrading en maakt een proefrit, in de veronderstelling dat de storing hiermee verholpen is.

Turbo zit vast

Dat blijkt helaas te optimistisch gedacht. De motor levert veel te weinig vermogen en er komen opnieuw drie storingen in. Ook is er duidelijk gesis van de turbo hoorbaar en het motormanagement geeft aan dat het roetfilter 55.000 km geleden voor het laatst zou zijn geregenereerd. Dit laatste kan van geen kanten kloppen. Hetzelfde geldt voor de verschildruk van het roetfilter, dat bij stationair draaien 19 millibar aangeeft en bij contact aan nul. Ook de temperatuurwaarden voor de turbo en koelvloeistof lijken af te wijken. Daarom krijgt de monteur het advies het roetfilter te regenereren en de temperatuurwaarden nog eens te controleren. Hierna moet hij de verschildruk opnieuw checken en ook de inlaat testen op lekkage, in verband met het sisgeluid en de turbostoring. De monteur zoekt verder, ontdekt dat de turbo vastzit en vervangt deze.

Sjoemelsoftware

‘Eind goed, al goed’, denkt de monteur, maar dit blijkt opnieuw te vroeg gejuicht. De motor loopt nu weliswaar goed, maar nu leest hij foutcode P0101 uit op de luchtmassameter. Dit blijkt te duiden op een softwarefout. De motor-ECU was tijdens het stellen van deze diagnose vervangen door een gemodificeerd exemplaar. Uit de geschiedenis van de Caddy blijkt dat deze tijdens een terugroepactie in verband met de sjoemelsoftware een software-update heeft gehad, plus een modificatie in de inlaatbuis. De monteur wil nu de oude ECU terugplaatsen, maar die werkt niet in combinatie met de startblokkering. Zodra de monteur de modificatie heeft verwijderd, zijn alle foutcodes verdwenen en de drie opeenvolgende storingen opgelost.

Meer weten over Automotive Techline? Klik hier.