De wintermaanden komen er weer aan, wat betekent dat veel automobilisten hun auto naar de werkplaats brengen voor een bandenwissel. Dit is een ideale mogelijkheid om het luchtveringsysteem te controleren. De wielen worden bij de bandenwissel gedemonteerd, waardoor de conditie van de veerpoten, luchtbalgen en schokdempers eenvoudig gecontroleerd kan worden.

Enkele tips en tricks bij de bandenwissel wat betreft het luchtveringsysteem:

  • Controleer of de auto een ‘krikmodus’ heeft. Zo ja, gebruik deze dan om te voorkomen dat er lucht uit de balg ontsnapt bij het opkrikken.
  • Laat de auto nooit zakken wanner het luchtveringsysteem drukloos is. Dan kan de luchtbalg namelijk incorrect uitvouwen en kan de krimpring loskomen. Ook kan het relais beschadigen en kan de compressor doorbranden.
  • Vraag de klant of de auto na een dag stilstaan meer dan 2,5 cm in hoogte zakt of dat de auto in een van de vier hoeken lager staat. Dit kan duiden op een probleem in de luchtvering.
  • Controleer of het rubber van de luchtbalg haarscheurtjes vertoont op de plek waar het over de zuiger heen rolt. Door de kou kan het rubber namelijk helemaal barsten.
  • Gebruik een water- en zeepoplossing om lekkages te vinden.
  • Check de staat van de luchtinlaatslang van de compressor. De combinatie van kou en vibraties kan tot een breuk leiden!

Door deze kleine controles uit te voeren, is de klant er zeker van dat hij veilig de weg op kan en voorkomt hij mogelijk (dure) gevolgschade. Voor de werkplaats levert het extra omzet op, maar op het gebied van klantenservice is het ook helemaal niet gek om deze controles uit te voeren.