De monteur die belt over een Seat Ateca met een onwillige dieselmotor, heeft al het nodige ondernomen voordat hij bij Automotive Techline aanklopt. De auto is rijdend binnengebracht maar wil niet meer aanslaan. Daarvoor maakte de motor een raar geluid en als hij stationair liep, was dit zeer onregelmatig. De monteur heeft al het een en ander gecontroleerd en gemeten, maar is nog zoekende. Ondanks dat er al eerder een andere helpdesk heeft meegekeken.

Back to basics

Op advies van de collega-helpdesk heeft de monteur achtereenvolgens de voeding en massa van de motor-ECU nagelopen en het krukassignaal gecontroleerd. Ook heeft hij de brandstofdruksensor vervangen en de motor-ECU uitgewisseld, echter zonder resultaat. Nu de monteur de helpdeskmedewerker van Automotive Techline aan de lijn heeft, wil deze eerst back to basics. Daarom vraagt hij naar het scopebeeld van het krukassignaal en of het een spoelsensor of een Hall-sensor betreft. Dit laatste weet de monteur niet, maar volgens hem ziet dat signaal er goed uit.

Krukas- en nokkenassignaal

Hierop vraagt de helpdeskmedewerker te checken of het massavliegwiel misschien defect is. In dat geval zou een losgeraakt onderdeel de toerentalsensor beschadigd kunnen hebben, wat een verklaring voor de storing kan zijn. Dit blijkt niet het geval. Daarom vraagt de helpdeskmedewerker om scopemetingen van het krukas- en nokkenassignaal in één beeld samengevoegd. Voor een goed beeld moet de monteur hiervoor meerdere omwentelingen van de krukas in beeld brengen, zodat er meerdere BDP-signalen worden getoond.

Wel of geen aansturing?

Op basis van de beelden van de scopemeting lijken de signalen goed door te komen naar de motor-ECU. Mede hierdoor denkt de monteur zelf meer in de richting van een defecte verstuiver. De helpdeskmedewerker betwijfelt dit echter, want in dat geval zou je foutcodes mogen verwachten en die zijn er niet. Hij vraagt de monteur hoe hij heeft geconcludeerd dat er geen aansturing op de injectoren is. Die geeft aan dat hij nul volt meet over de verstuivers en een weerstand van 25 tot 35 ohm.

Hoog- of laagohmig?

Afgaande op deze hoge weerstandwaarden zoekt de helpdeskmedewerker uit of deze motor is uitgevoerd met piëzoverstuivers die hoogohmig zijn. Spoelverstuivers daarentegen zijn laagohmig en die blijken in deze Seat te zitten. Er is dus verwarring over de gemeten weerstand. De monteur meet deze opnieuw op de spoelverstuivers en komt nu uit op 0,5 ohm op alle vier, wat correct is. Hij vermoedt dat hij zich eerder heeft vergist met de hogere weerstand van de brandstofklep in de rail. Waar de monteur wel zeker van is, is dat hij met een ampèretang geen stroomafname meet op de verstuivers.

Remmenreiniger

Samenvattend moet de helpdeskmedewerker concluderen dat aan alle voorwaarden is voldaan, maar dat de motor-ECU toch geen aansturing geeft naar de verstuivers. Daarom vraagt hij met welke tester de monteur de Seat heeft uitgelezen. Dit blijkt een Odis-tester van VAG, dus daar kan het niet aan liggen. Helaas is er geen mogelijkheid voor remote-ondersteuning, dus gooit de helpdeskmedewerker andere middelen in de strijd. De motor blijkt even aan te slaan op ingespoten remmenreiniger, maar slaat hierna meteen weer af. Omdat het testplan van de Odis-scan helemaal leeg blijft, kan worden geconcludeerd dat alles na het eerder vervangen van motor-ECU goed is ingeleerd, dus dat biedt ook geen aanknopingspunt.

Oneenparig

Daarom doet de helpdeskmedewerker de monteur nog een paar niet eerder besproken suggesties aan de hand. Of er misschien toch niet per ongeluk benzine is getankt in plaats van diesel. En het advies om toch ook even een compressietest uit te voeren. Maar hij heeft nog een tip: ‘De timing van de motor lijkt weliswaar in orde, maar probeer de motor nog eens te starten met losgenomen nokkenassensor.’ En dit blijkt de gouden tip! De monteur stelt vast dat er nu wel diesel wordt ingespoten en de motor slaat aan. Hierop controleert hij de timing nog eens nauwkeurig en komt erachter dat er in totaal zo’n 3 cm tanden op de riem ontbreken. Te weinig afwijking voor een foutcode, maar voldoende om een te grote oneenparigheid te veroorzaken, waardoor de nokkenas steeds even versnelt en vertraagt. Na het vervangen van de distributieriem loopt de motor van de Seat weer als een zonnetje.

Meer weten over Automotive Techline? Klik hier.