Een Ford Focus 1.6L benzine EcoBoost SCTi 2011-2015 komt de werkplaats binnen omdat hij rookt als een schoorsteen. De zwarte rook uit de uitlaat wijst duidelijk op een te rijk mengsel, wat wordt onderschreven door de foutcodes die hij ook uitleest: P2177 en P2187. De monteur heeft al het een en ander aan de auto getest en vervangen, maar omdat de klacht blijft, roept hij de hulp van een collega in.

Lamdasonde wel of niet oké?

Er blijkt nauwelijks nog met de auto te rijden en zijn collega vraagt welke controles en werkzaamheden de monteur tot dan toe al heeft uitgevoerd. De distributietiming heeft hij gecheckt en die staat goed. Ook heeft hij de bougies vervangen en de injectoren laten testen, die zijn oké. Volgens de monteur zijn de vastgestelde parameters ook in orde en wisselt de lambdasonde bij de motor goed. Dit laatste is echter in tegenspraak met de storing: als het brandstof-luchtmengsel duidelijk te rijk is, kan de lamdasonde wisselen zoals je bij een correcte mengselvorming verwacht.

Global OBD-meting

Daarom vraagt de collega de monteur de lamdasonde en de fueltrim nog eens te meten in Global OBD. Hieruit komt een fueltrim-waarde van 35% en een lambdawaarde van 1,9 naar voren. Dit kan dus niet kloppen. De lambdasonde neemt klaarblijkelijk een veel te arm mengsel waar, waardoor deze een signaal afgeeft naar het motorstuurapparaat om het mengsel te verrijken, terwijl dit mengsel al veel te rijk is. Hierop krijgt de monteur het advies de breedbandlambdasonde te controleren en zo nodig te vervangen.