Van de Volvo V60 met 2.0-liter dieselmotor uit 2012 gaat tijdens het rijden het motorlampje branden. Volgens de bestuurder van de auto heeft de motor op dat moment ook geen vermogen meer.

Gegevens Volvo V60 in dit artikel:

Merk: Volvo
Handelsnaam: V60
Aantal cilinders: 5
Cilinder inhoud: 1984 m3
Brandstof: Diesel
Eerste toelating: 2012-02-08

In de werkplaats wordt het motormanagementsysteem uitgelezen en de diagnosetester constateert foutcode P00BD 00: ‘Luchtmassameter luchtmassa te groot’. Dit betreft een generieke OBD-foutcode en heeft voor elke autofabrikant dezelfde omschrijving en betekenis. De monteur kiest ervoor om de intercooler, turbodruk-sensor en luchtmassameter te vervangen en demonteert de zwaar vervuilde EGR-koeler en EGR-klep en smoorklep om ze te reinigen. Echter lossen deze maatregelen het probleem niet op.

Turbodruk te laag

De monteur twijfelt aan zijn diagnoseapparatuur, neemt contact op met Automotive Techline en vraag of er iemand via Online Remote Diagnose met hem mee wil kijken. De helpdeskmedewerker leest de regeleenheid opnieuw uit, constateert dezelfde foutcode en adviseert de monteur om het inlaattraject te controleren op lekkage. Voor de volledigheid stuurt de helpdesk de originele Volvo Diagnostic Trouble Code (DTC) informatie mee, waarin staat dat de slang tussen de turbo en het inlaatspruitstuk lek kan zijn of dat de luchtmassameter stuk is.

De luchtmassameter heeft de monteur echter al vernieuwd en stellig koppelt hij terug dat hij het volledige inlaattraject gecontroleerd heeft en er honderd procent zeker geen lekkage is. Hierop vraagt de helpdesk of de turbodruk ook achterblijft. De monteur gaat met de meetapparatuur aan de slag en kan inderdaad bevestigen dat de turbodruk te laag is.

Het vermoeden van de helpdesk dat het probleem wordt veroorzaakt door lekkage neemt hierdoor alleen maar toe. Als er inlaatlucht-lekkage is, zal de turbodruk van een dieselmotor namelijk onvoldoende zijn. Hierop zal het motormanagementsysteem proberen de turbodruk omhoog te krijgen en gaat het toerental van de turbo omhoog. Het gevolg is dat de turbo nog meer lucht aan gaat zuigen waardoor de foutcode ontstaat, precies datgene wat bij de auto in deze case het geval is.

Rookmachine biedt uitkomst

Hoewel het een complexe klus is, besluit de monteur het inlaatspruitstuk te demonteren. Als het spruitstuk los is, wordt duidelijk dat deze inwendig zeer vuil is. De monteur maakt foto’s van de vervuiling, stuurt ze naar de helpdesk en vraagt of het probleem opgelost is nadat hij de vervuiling verwijderd heeft. De helpdesk kan hier geen antwoord op geven, maar adviseert omdat de onderdelen toch los zijn, ze in ieder geval goed schoon te maken.

De schoongemaakte onderdelen worden na het reinigen weer gemonteerd. De auto wordt gestart, maar de oorzaak van het probleem is echter nog steeds aanwezig. Hoewel de monteur eerder al stellig had aangegeven dat het de inlaat luchtdicht was, blijft de helpdesk ervan overtuigd dat lekkage de oorzaak van het probleem moet zijn.

De helpdesk adviseert om het inlaattraject met een rookmachine te controleren op lekkage. Omdat het autobedrijf nog geen rookmachine heeft, wordt besloten deze aan te schaffen. De rookmachine wordt op het inlaatsysteem aangesloten en daar wordt het euvel duidelijk. Er komt rook uit de slang tussen de turbo en het inlaatspruitstuk. De slang wordt vernieuwd, de foutcode wordt gewist en de Volvo rijdt weer als vanouds.

Meer weten over Automotive Techline? Klik hier.