Volkswagen Caddy 2.0 SDI 2004

Er komt een volkswagen Caddy de werkplaats inrijden waarvan de remlichten blijven branden zonder dat het rempedaal wordt bediend. Als foutcodedefinitie leest de monteur: ‘Remlichtschakelaar onaannemelijk signaal’. Hieruit leiddt hij af dat de remlichtschakelaar defect is, maar het vervangen ervan levert echter niets op. Tijd om zijn collega’s om hulp te vragen.

Veiligheid

Het blijven branden van de remlichten is een veiligheidsvoorziening op de auto. Hierbij stuurt de ECU de remlichten bewust aan bij een storing in de aansturing van de remlichten. In dat geval blijft de auto zichtbaar voor achteropkomend verkeer, dat is immers veiliger dan helemaal géén remlichten. De remlichtschakelaar heeft een dubbel contact met aparte circuits. Als op een van de twee circuits een storing zit, geeft het systeem aan: ‘onaannemelijk signaal’, waarop de ECU reageert en de remlichten permanent blijven branden.

Rem of koppeling?

De monteur en zijn collega kijken naar de meetwaarden van de schakelaar. Deze wisselen mee van 0V naar 12V. De buitenste remlichten krijgen 100% aansturing en het derde remlicht in het midden wordt bediend, terwijl de remlichtschakelaar op ‘niet bediend’ staat. Het kan duiden op een defect aan de centrale elektronica of mogelijk een defecte koppelingsschakelaar.

Gedeelde zekering

Om te controleren of de koppelingsschakelaar defect is, wordt het elektrisch schema van de Volkswagen Caddy erbij gepakt. Hieruit blijkt dat de dubbele contacten van de remlichtschakelaar (S4.2 en S1.5 in onderstaand schema) en dat van de koppelingsschakelaar (B4.15) worden gezekerd door dezelfde zekering (F2.7) in de motorruimte. Bij een defect aan de koppelingsschakelaar brandt de zekering F2.7 door, waardoor ook direct een storing aan de remlichtschakelaar optreedt. De ECU gaat hierdoor in de veiligheidsmodus en de remlichten blijven branden.

Defecte koppelingsschakelaar

Met die conclusie gaat de monteur over op het vervangen van de koppelingsschakelaar. Deze blijkt inderdaad defect waardoor bijbehorende zekering is doorgebrand. Nadat de monteur beide heeft vervangen, werkt de koppelingsschakelaar weer naar behoren en lichten de remlichten alleen op wanneer het rempedaal wordt bediend.