De hoofdonderdelen van de turbo: het binnenwerk

Het binnenwerk

Het binnenwerk vormt het centrale gedeelte van de turbo en is gemonteerd tussen het compressorhuis en het turbinehuis. In dit binnenwerk is het lagerhuis gemonteerd. In het lagerhuis loopt de starre turbine-as, die draait in een zwevend lagersysteem met één of twee radiaallagers. Aan beide zijden van de turbine-as bevinden zich de schoepenwielen. De positie van de schoepen van het compressorwiel is de omgekeerde stand van de schoepen van het turbinewiel. Deze stand zorgt er voor dat er lucht vanuit het luchtfilter wordt aangezogen. De smering van de turbine-as en de lagers geschiedt via het oliecircuit van de motor. De motorolie wordt tussen het lagerhuis en de lagers, maar ook tussen de lagers en de turbine-as, geperst. De olie dient niet alleen als smering, maar ook als koelmiddel voor de as, de lagers en het lagerhuis.

Zuigerveertjes

Om het oliecircuit gesloten te houden, zitten er olie-afdichtingen aan zowel de turbine- als aan de compressorzijde. Aan beide zijden bevinden zich zuigerveertjes, welke echter niet moeten worden beschouwd als echte oliekeerringen. Dit kan als volgt worden toegelicht: indien er te weinig uitlaatgasdruk zou zijn door schade aan de turbinezijde, zal er olielekkage optreden aan de turbinekant van de turbo.

Thrust collar

Ditzelfde probleem kan optreden aan de compressorkant. Als er onvoldoende tegendruk is van de motor dan zal de turbo namelijk olie gaan lekken aan de compressorkant. Daardoor zal, als men de turbo laat draaien zonder dat de compressoruitlaatslang is aangesloten, olielekkage optreden. Dit verschijnsel is wederom een voorbeeld van het feit dat de zuigerveren niet als keerringen functioneren. Het voorkomen van olielekkage aan de compressorzijde wordt verzorgd door de zogenaamde thrust collar, de compressor backplate en het zuigerveertje. De thrust collar is zo geconstrueerd dat deze ervoor zorgt dat bij een stationair toerental geen olielekkage optreedt. De backplate is de afdichtingsplaat voor het lagerhuis.