Illegale handel in koudemiddel

De F-gassen verordening heeft een ongewenst bijeffect: de soms forse prijsstijgingen van de afgelopen jaren maken koudemiddelen tot interessante handelswaar voor smokkelaars. Ook in Nederland heeft dit grote invloed op de markt.

Het is schering en inslag; de berichtgeving rondom illegaal verkregen koudemiddelen en het aanbod hiervan via het alternatieve circuit. Begin april nam de Bulgaarse douane 96 wegwerpcilinders met in totaal ruim 1.100 kilogram koudemiddel in beslag. Ze lagen in een Turkse vrachtwagen waarmee het koudemiddel de EU was binnengesmokkeld. Kort erna trof de Poolse douane 24.450 kilogram koudemiddel aan, eveneens opgeslagen in wegwerpcilinders. Dergelijke berichtgeving is ook belangrijk, te meer omdat wij ons moeten realiseren dat deze “illegale handel” grote risico’s met zich meebrengt. Daar moet wat aan gedaan worden!

 

Online marktplaatsen

De vraag is hoe al dit koudemiddel dat buiten alle regels om in Europa terecht is gekomen, aan een afzetmarkt komt. Deels wordt de handelswaar ‘fysiek’ aangeboden, op straat of bijvoorbeeld bij autobedrijven die interesse hebben in R134a, voor het bijvullen van aircosystemen. Een ander deel van de afzetmarkt blijkt zich echter op internet te bevinden. Een indicatie van een “foute partij” is het soort cilinder waarin het koudemiddel wordt aangeboden. Illegaal koudemiddel wordt vaak in disposables aangeboden. Echter, in de EU mogen alleen koelgascilinders met een Europese keur worden gebruikt. Tot overmaat van ramp wordt in de disposables soms zelfs een ander (verboden) koudemiddel aangetroffen dan vermeld staat op de cilinder.

 

 

Hoe kan de markt de illegale praktijken tegengaan?

Om te beginnen, koop die verdachte cilinders niet en meldt dit bij jouw grossier. Inmiddels wordt er internationaal samengewerkt door de bevoegde instanties om illegaal koudemiddel op te sporen. Jouw melding helpt daarbij en zal volstrekt vertrouwelijk worden gehouden.

Koop alleen koudemiddel via de vertrouwde leveranciers.

Certificaat

Volg de workshop ‘Terugwinnen Mobiele Airco (F-gassen)’. Heb je deze afgerond dan mag je koudemiddelhandelingen aan een voertuig uitvoeren, kan je koudemiddelen milieuvriendelijk terugwinnen. Daarnaast beschik je over kennis van de werking van mobiele airco’s, van de milieu-effecten bij lekkage van koudemiddelen en de desbetreffende milieuregelgeving. Het certificaat is in slechts één dag te behalen via Automotive Academy.