Illegale handel in koudemiddel

Illegale handel in koudemiddel De F-gassen verordening heeft een ongewenst bijeffect: de soms forse prijsstijgingen van de afgelopen jaren maken koudemiddelen tot interessante handelswaar voor smokkelaars. Ook in Nederland heeft dit grote invloed op de markt. Het is schering en inslag; de berichtgeving rondom illegaal verkregen koudemiddelen en het aanbod hiervan via het alternatieve circuit.…