Katalysator vervangen? Maak de juiste keuze!

Je hebt een auto op de brug staan met een niet goed functionerende katalysator. De belangrijke controles zoals de kwaliteit van de katalysator (omzetfactor) en staat van de motor, met alle daarbij behorende sensoren en actuatoren, heb je al uitgevoerd. Zo kom je tot de conclusie dat de katalysator vervangen moet worden. Maak echter wel de juiste keuze!

De katalysator bevindt zich voor in het uitlaatsysteem, vlak na de motor. De taak van de katalysator is schadelijke stoffen die in uitlaatgas zitten om te zetten in onschadelijke stoffen zoals koolstofdioxide, stikstof en waterdamp. Het belangrijkste bestanddeel van een katalysator is de inhoud, oftewel het monoliet. Het monoliet is ‘het hart’ van de katalysator. Elke monoliet is voorzien vaneen groot aantal zeer kleine kanalen. Op de wanden van deze kleine kanalen kleeft het edelmetaal dat noodzakelijk is voor de omzetting van de schadelijke gassen.

Er bestaan twee verschillende soorten monoliet: keramisch en metaal.

Zoals de naam al zegt, is het keramische monoliet opgebouwd uit keramiek en de meest voorkomende soort. De structuur van het monoliet lijkt op een honingraat met vierkante cellen.

Het metalen monoliet is opgebouwd uit geribbelde metalen plaat. Wanneer deze wordt opgerold, ontstaan door de ribbels kleine kanalen. Bij het metalen monoliet, zijn dit de kanalen waarop het edelmetaal kleeft dat verantwoordelijk is voor het omzetten van de schadelijke gassen naar onschadelijke gassen.

De hoeveelheid edelmetalen (platina, palladium en rodium) die het monoliet moet bevatten, is vastgelegd volgens vaste Europese richtlijnen. Voor zowel keramiek als metaal geldt dezelfde hoeveelheid.

 

 

Verschillen Keramisch / Metaal

Elke soort monoliet kent zijn eigen voordelen en nadelen.

Van keramiek zijn bijvoorbeeld eenvoudig verschillende vormen te creëren. Dit biedt de autofabrikanten de mogelijkheid om uit ontwerp- en ruimteoverwegingen bijvoorbeeld voor cilindrische, ellipsvormige, vierkante of zelfs asymmetrische vormen te kiezen.

Bij metaal is dit natuurlijk een stuk lastiger. Je kunt een geribbelde plaat natuurlijk maar op 1 manier oprollen. In de praktijk zijn daardoor bijna alle metalen katalysatoren cilindrisch van vorm.

Een ander verschil zit hem in de levensduur. Door de oppervlakte structuur van het keramische monoliet hechten de edelmetalen hierop beter dan op een metalen monoliet. Hierdoor behoud een keramisch monoliet langer zijn katalytische werking dan een metalen monoliet.

Een metalen monoliet heeft op zijn beurt weer een betere doorstroming en is door het gebruikte materiaal beter bestand tegen schokken en snelle temperatuurwisselingen.

 

 

Aftermarket katalysator en EOBD?

Veel auto’s zijn uitgerust met een EOBD-systeem. Daarbij wordt ook de werking van de katalysator on-board gecontroleerd.

Wanneer een defecte katalysator vervangen wordt door een aftermarket exemplaar, bestaat er dan kans dat het EOBD-systeem ‘alarm slaat’?
Het antwoord hierop is JA.

Een nieuwe katalysator moet dezelfde eigenschappen hebben als de originele om problemen met de EOBD te vermijden. Daarom levert Romax Original uitsluitend gehomologeerde uitlaatdelen.