Voorkomen is beter dan genezen

Als autobedrijf heb je regelmatig te maken met garantieclaims voor beschadigde en/of lekkende nieuwe hydraulische druklagers. Na onderzoek blijkt in de meeste gevallen dat de lagers kapot zijn gegaan of zijn gaan lekken omdat ze verkeerd gemonteerd zijn. In dit artikel lees je wat je wel én juist niet moet doen als je een nieuw hydraulisch druklager monteert.

Als de koppeling van een personenauto of bestelwagen versleten of defect is, moet deze vervangen worden. Als je de koppeling vernieuwd, moet er ook altijd een nieuw druklager gemonteerd worden. De kans is groot dat wanneer dit niet gebeurt, het lager binnen afzienbare tijd alsnog kapot gaat. Het lager is namelijk, net als de koppeling, aan slijtage onderhevig. Als het lager kapot gaat, moet het meest arbeidsintensieve en tijdrovende gedeelte van de reparatie opnieuw uitgevoerd worden. Dit zorgt voor irritatie bij de klant die hoogstwaarschijnlijk dezelfde reparatie binnen korte tijd niet zal gaan betalen. En erger nog, de klant zal geen goed gevoel aan zijn bezoek aan jouw bedrijf overhouden.

 

Bedien hydraulisch druklager nooit met de hand

De meeste personenauto’s en bestelwagens hebben een hydraulisch druklager. Het is belangrijk dat dit lager goed en op de juiste manier vervangen wordt. Om problemen te voorkomen, adviseren we om de volgende installatieprocedure te volgen. Neem naast deze werkwijze ook altijd de aanwijzingen van de autofabrikant in acht.

Problemen achteraf voorkomen begint al direct nadat je het hydraulische druklager uit de verpakking hebt gehaald. Om redenen die wij niet kennen zijn er monteurs die het druklager na het uitpakken met de hand bedienen. Doe dit echter nooit! Door het hydraulische druklager met de hand te bedienen komt in onderstaande afbeelding de schuifhuls (5) los uit de borging. De afdichtring (2) komt hierdoor uit zijn positie en zal tijdens het inbouwen beschadigen en gaan lekken.

Belangrijk: Bedien een hydraulisch druklager nooit met de hand en pas als deze volledig op de versnellingsbak gemonteerd is en de motor en versnellingsbak stevig met elkaar verbonden zijn.

 

Zo monteer je een hydraulisch druklager

Het is van groot belang om tijdens de montage van het nieuwe druklager geen smeermiddelen of olie te gebruiken en ontvetters zoals remmenreiniger contact te laten maken met het lager. Deze middelen kunnen de afdichtingen en daardoor het lager beschadigen. Zorg dat voorafgaande aan de montage dat de omgeving van het druklager schoon en vetvrij is. Zie je tijdens demontage van oude onderdelen dat onderdelen van de koppeling nat en vet zijn, controleer dan of de price-as keerring niet kapot of uitgedroogd is en lekt.

Er zijn verschillende soorten hydraulische vloeistoffen op de markt. Gebruik altijd alleen de vloeistof die door de autofabrikant voorgeschreven is. Mijngrossier weet welke vloeistof er in welke auto hoort. Neem voor gedetailleerde informatie contact met ons op.

Verwijder voor montage van het nieuwe hydraulische druklager dat oude afdichtingen en resten van afdichtingen zoals pakkingen en afdichtingsringen in het aansluitstuk. Monteer vervolgens het nieuwe druklager totdat het hoorbaar vastgeklikt is. Zorg dat het druklager tijdens montage niet kantelt of scheef op de price-as komt te zitten. Hierdoor kunnen het lager, de behuizing en de afdichting vervormen en kapot gaan.

Verkeerde montage levert al van het begin af aan schade op aan de bevestigingsogen van het lagerhuis. Monteer de bevestigingsbouten pas als je zeker weet dat het lager goed op de price-as gemonteerd is. Draai de bouten vervolgens gelijkmatig en met de hand vast tot de boutkoppen het druklager-huis raken. Als de bouten niet gelijkmatig vastgezet worden, kan het huis vervormen. Zet de bouten vast met het door de autofabrikant voorgeschreven aanhaalmoment. Klik nu de vloeistofleiding op de adapter.

 

Lekkage door overschreden ontkoppelingsafstand

Hydraulische druklagers gaan ook lekken als de ontkoppelingsafstand ‘A’ in onderstaande afbeelding overschreden wordt. Een druklager waarvan de ontkoppelingsafstand overschreden is, heeft de volgende kenmerken:

 • Afdicht-ring beschadigd en afgeschoven (7)
 • Transport-borgring golvend (8)

Het druklager (5) gaat kapot omdat de hoeveelheid toegevoerde hydrauliekvloeistof te groot is. Wanneer het koppelingspedaal (1) niet wordt ingedrukt, is het ontkoppelingssysteem verbonden met het remvloeistofreservoir (2). Dit zorgt voor drukcompensatie in het ontkoppelingssysteem. Het kan ook voorkomen dat er onvolledige drukcompensatie optreedt als het koppelingspedaal niet is ingetrapt. Mogelijke oorzaken hiervoor zijn

 • Beschadigde (geknikte/opgezwollen) leidingen of slangen.
 • Compensatiegaatje van gevercilinder (3) af en toe verstopt door vuil.
 • Gedeeltelijk verstopte hydraulische leidingen door oude afdichting die in aansluitstuk is achtergebleven.
 • Pedaal-installatie verkeerd ingesteld.
 • Hydraulisch systeem niet volgens fabrieksspecificaties ontlucht.

Het kan ook zijn dat het druklager al in rusttoestand op de verkeerde startpositie staat. Mogelijke oorzaken hiervoor zijn:

 • Koppelingspedaal ingetrapt voordat versnellingsbak goed op de motor gemonteerd was.
 • Verkeerde koppeling of hydraulisch druklager gemonteerd.
 • Koppeling ontlucht voordat de versnellingsbak goed op de motor gemonteerd was.

Ontlucht hydraulisch druklager manueel

Nadat de koppeling en het hydraulische druklager gemonteerd zijn en de versnellingsbak met de motor verbonden is, moeten de koppelingsbediening en het hydraulische druklager afzonderlijk van elkaar ontlucht worden. De ontluchtingsprocedure bestaat om deze reden uit twee verschillende stappen. De koppelingsbediening wordt van onder (het ontluchtingsventiel) naar boven (het vloeistofreservoir) ontlucht.

Belangrijk: Als het koppelingspedaal met een remontluchtingsapparaat ontlucht wordt, mag het koppelingspedaal niet bedient worden.

Stap 1 – Ontlucht koppelingsbediening

 1. Sluit het ontluchtingsapparaat met een adapter aan op het vloeistofreservoir.
 2. Verwijder het dopje van het ontluchtingsventiel.
 3. Sluit het ontluchtingsapparaat met een adapter aan op het ontluchtingsventiel.
 4. Zet het ontluchtingsapparaat aan. Let op: de druk mag niet hoger zijn dan 1 Bar.
 5. Draai het ontluchtingsventiel 2 tot 3 omwentelingen open.
 6. Het systeem is ontlucht als er vloeistof het ontluchtingsapparaat instroomt.
 7. Sluit het ontluchtingsventiel.

Stap 2 – Ontlucht hydraulisch druklager

Opmerking: Om het hydraulische druklager te kunnen ontluchten, zijn twee personen nodig. Zorg continu dat er voldoende vloeistof in het vloeistofreservoir aanwezig is. Als het hydraulisch druklager met te hoge druk of ‘oppompen’ ontlucht wordt, kan de aanslagrand van het lager vervormen waardoor de slag van het koppelingspedaal te groot wordt en lekkage ontstaat.

 1. Sluit het ontluchtingsapparaat aan op het ontluchtingsventiel.
 2. Trap het koppelingspedaal langzaam in en houdt het pedaal ingedrukt.
 3. Open het ontluchtingsventiel tot er vloeistof uitkomt.
 4. Sluit het ontluchtingsventiel met de hand.
 5. Laat het koppelingspedaal langzaam opkomen en zeker niet losschieten.
 6. Wacht minimaal drie seconden.
 7. Herhaal deze procedure minimaal 15 en maximaal 25 keer.
 8. Sluit het ontluchtingsventiel pas als er geen lucht meer uitkomt.
 9. Doe het dopje weer op het ventiel.
 10. Vul het vloeistofreservoir tot aan het MAX-teken.
 11. Sluit het vloeistofreservoir.
 12. Bedien het koppelingspedaal minimaal 10 keer langzaam.
 13. Controleer of de pedaaldruk in orde is.
 14. Maak een proefrit en controleer de werking van de koppeling.