Piepende remmen: een klacht die je heel veel hoort. Hoe ontstaat dat piepen? En wat kun je eraan doen?

Een van de belangrijkste redenen waarom de klant naar de werkplaats komt is remgeluid. Het is vaak een bron van ontevredenheid en ergernis. Zelfs van klanten die over het algemeen zeer tevreden zijn over de service van het autobedrijf. Piepende remmen, zoals het meestal door de klant wordt omschreven, is een complex probleem. Er is geen allesomvattende oplossing voor. Het geluid kan veroorzaakt worden door verschillende én zelfs door meerdere oorzaken. Om die reden zijn er veel oplossing mogelijk.

Piepende remmen?

Om het probleem goed te kunnen omschrijven is het nodig om het begrip ‘remgeluid’ te definiëren. Remgeluid ontstaat meestal door het trillen van een onderdeel in het wielgedeelte van de auto. Nog specifieker: tussen de band en de verbinding met het chassis. Deze trilling kan voorkomen in een van de onderdelen van wiellager tot kogelgewricht. Hoewel de oorzaak daar vaak wordt gezocht blijkt dat het remblok niet altijd de boosdoener is. Het is overigens normaal dat in het remsysteem verschillende trillingen voorkomen. Deze zijn vaak door de frequentie of intensiteit niet hoorbaar. Pas wanneer de trilling toeneemt ontstaat er een hoorbaar geluid. Automobilisten nemen verschillende geluiden waar en geven daar een eigen interpretatie aan. Het loopt uiteen van hevige trillingen, knarsen, piepen tot ultrasone trillingen.

Zware trillingen (laagfrequent)

Een diep geluid met een frequentie van lager dan 300Hz. Dit geluid ontstaat meestal uit macrotrillingen van een onderdeel van het remsysteem, zoals de remschijf.

Oorzaak

 • Slechte tolerantie door slechte verbinding met de naaf
 • Excessieve variatie in remschijfdikte (DTV)
 • Beschadiging van de remschijf

Oplossing

Vervanging van de remschijf. Een bestaande beschadiging aan de remschijf kan de trilling veroorzaken. Of de remschijf kan beschadigd zijn door slecht bevestiging van de remschijf op de naaf. Het is verstandig om alle oppervlakken die smering behoeven te reinigen en te smeren.

 

Gemiddelde trillingen (middel frequent) – knarsen

Een geluid met een frequentie tussen 300 en 5000 Hz. Ontstaat meestal door microtrillingen in de remklauwzuiger of in een ander onderdeel van de reminrichting of ophanging.

Oorzaak

 • Verminderde werking van de remklauwzuiger en/of de schuivende delen van een van de remklauwen
 • Oneffenheid van het werkoppervlak van de remschijf (door foutieve montage of schurend remblok)
 • Niet passende remblokken, met name na herplaatsing
 • Verkeerd plaatsen van zgn. antipiepmateriaal (plaatjes e.d.)
 • Remschijfdikte onder minimumdikte

Oplossing

 • Oppervlakken van de niet goed werkende delen van de remklauw reinigen en smeren
 • Tolerantie van 0,1 mm aanhouden (effenheid remschijf) door bijv. oppervlak naaf reinigen, oppervlak schijf afdraaien etc.
 • Remschijf vervangen
 • Remblok op de juiste manier installeren
 • Antipiepplaat en accessoires op de juiste manier installeren
 • De intensiteit van de trilling dempen door gebruik te maken van remblokken met geluiddempende functie of anti-piepplaatjes

 

Hoge trillingen (hoogfrequent) – piepen

Geluid met een frequentie boven de 5 kHz.

Oorzaak

 • Piepende remmen ontstaan meestal door een moleculaire trilling in het remblokmateriaal tijdens het contact met de remschijf (let wel: er kan ook een andere oorzaak zijn)

Oplossing

 • De remblokmodule vervangen
 • Controleren of de juiste accessoires op de juiste manier zijn gemonteerd (zoals de remklauwklemmen)

 

Zeer hoge trillingen (zeer hoog frequent) – ultrasone trillingen

Geluid met een frequentie boven 12 kHz. Dit ligt boven de bovengrens van het menselijk gehoor.