Nieuwe turbo gemonteerd? Vervang intercooler en controleer inlaatsysteem!

 

De turbo is een gevoelig en kostbaar onderdeel en wordt toegepast in alle moderne auto’s met een dieselmotor en ook steeds meer auto’s met een benzinemotor. Als de turbo kapot is, moet deze vervangen worden. Maar daarbij stopt het niet. In dit artikel lees je wat je moet doen om te voorkomen dat de klant weer met dezelfde klacht terugkomt en jij een forse schadeclaim aan je broek krijgt.

Autofabrikanten worden gedwongen om de uitstoot van schadelijke uitlaatgassen te verlagen. Een manier om dit te doen, is het toepassing van een turbo. De turbo comprimeert de inlaatlucht met daarin zuurstof, duwt de lucht onder druk naar de motor en zorgt zo voor een betere verbranding van de brandstof én voor meer motorvermogen.

Omdat de inlaatlucht door de turbo sterk gecomprimeerd wordt, kan deze een temperatuur van wel 150 graden Celsius bereiken. In warme lucht zijn de moleculen echter uitgezet en is er in verhouding minder zuurstof per kubieke centimeter. Voor de verbranding is warme lucht dus nadelig.

 

Montagevoorschriften

Het volume van koude lucht is kleiner. Door de lucht te koelen neemt het volume af en de vullingsgraad toe. Hoe beter dus de vullingsgraad, hoe beter de verbranding en hoe hoger het motorvermogen. En hier komt de intercooler in beeld die de gecomprimeerde lucht moet afkoelen. De lucht stroomt van de turbo door de intercooler naar de motor en wordt via een buizensysteem door de nauwe kanalen van de intercooler geperst.

In veel gevallen is een storing aan de intercooler volgens automotive toeleverancier Nissens gekoppeld aan turboschade. Als een intercooler, om wat voor reden dan ook, vervangen wordt dient er altijd grondig onderzoek naar de oorzaak van een storing worden gedaan. Controleer dus ook de andere onderdelen van het systeem zoals de turbo, carterventilatie, EGR, luchttoevoer naar de turbo en het uitlaatsysteem.

Het vervangen van de turbo brengt namelijk verschillende risico’s met zich mee als je de montagevoorschriften niet respecteert. Vervuiling zoals olie en afgebroken deeltjes uit het turbosysteem kunnen de intercooler verstoppen met alle gevolgen vandien.
Er zijn een aantal problemen die ontstaan als gevolg van een defect of onjuist functionerend intercooler systeem. Door te hoge druk kan het plastic van de reservoirs vervormen waardoor er lekkage ontstaat.

Als er na het vervangen van de turbo vervuiling in het systeem achterblijft, kan er verstopping optreden waardoor de systeemdruk oploopt. Het gevolg is dat de intercooler onderhevig is aan een veel hogere druk dan deze aankan en er eveneens lekkage ontstaan. Je ziet, er zijn genoeg redenen om turbos’ en intercoolers niet ‘zomaar’ te vervangen en de klant weer weg te sturen.

 

Stappenplan

Als je wil voorkomen dat de klant binnen de kortste keren weer met hetzelfde probleem, al dan niet met een schadeclaim, bij je op de stoep staat, doe je er goed aan om de volgende punten acht te houden.

  • Controleer de luchtgeleiding tussen de turbo en de intercooler op vervuiling en blokkades
  • Controleer de luchtgeleiding tussen de intercooler en het inlaatspruitstuk op vervuiling en blokkades
  • Reinig of vervang beschadigde, geblokkeerde of vervuilde luchtgeleiding en andere relevante onderdelen
  • Vervang alle luchtgeledingspakkingen en, in het geval van een watergekoelde intercooler, alle koelsysteem-aansluitingen zoals voorgeschreven door de autofabrikant
  • Zorg dat alle verbindingen, klemmen en koppelingen op de juiste manier gemonteerd zijn en goed vastzitten
  • Gebruik na de- en montage van een nieuwe turbo, intercooler, buizen, slangen en leidingen altijd een lektester tussen de turbo en de inlaat
  • Controleer de vuldruk met een manometer of via de OBD aansluiting

Olieresten verstoppen de intercooler wat zorgt voor een niet werkende intercooler.

Bij een te hoge systeemdruk kunnen de reservoirs vervormen.

Lamellen en kanalen zijn beschadigd/vervormd door een te hoge druk. De grote hoeveelheid olie wijst op een systeemdrukfout.