laat connector op elektronisch geregelde thermostaat met rust

Steeds meer personenauto’s en bedrijfswagens met een verbrandingsmotor, zijn uitgerust met een elektronisch geregelde thermostaat. Het verwarmingselement in het thermostaathuis wordt echter soms aangezien als sensor en gedemonteerd om te inspecteren. Een automotive toeleverancier waarschuwt dat dit storingen kan veroorzaken die voorkomen kunnen worden.

 

Map-controlled thermostaat

De elektronisch geregelde of ‘map-controlled’ thermostaat is ontworpen om de verbranding en bedrijfstemperatuur van benzine- en dieselmotoren te optimaliseren. De elektronische thermostaat is een aanvulling op de conventionele regeling van het koelsysteem.

In de thermostaat zit een wax verwarmingselement dat door elektronische aansturing uit het motormanagementsysteem nauwkeurig de bedrijfstemperatuur onder verschillende omstandigheden kan regelen.

In de behuizing van de elektronisch geregelde thermostaat is een connector gemonteerd om het wax verwarmingselement te bedienen. Ervaring leert dat de connector, die een soortgelijke aansluiting heeft als sensoren, als sensor aangemerkt en voor controle gedemonteerd wordt. Hierdoor is de kans groot dat de aansluitingen en de bedrading beschadigen.

Elektronisch geregelde thermostaat met gedemonteerde connector 

Elektronisch geregelde thermostaat met defecte connector

Extra afdichtingsmiddelen kunnen de pakkingen beschadigen en de functionaliteit verhinderen