Katalysator vervangen of niet?

Het niet goed functioneren van katalysatoren kan verschillende oorzaken hebben. Zo kan het filter over te weinig edelmetaal beschikken (af-fabriek). Of het edelmetaal in het filter is uitgewerkt. Daardoor is de omzetfactor van de katalysator te laag geworden. Verder kan er iets mis zijn in de lambdaregeling. Of er is sprake van een combinatie van problemen. Zoals iets minder effectief edelmetaal in combinatie met een slechte lambdaregeling. Het is daarom van belang om de kwaliteit van de katalysator (omzetfactor) en de staat van de motor, met alle daarbij behorende sensoren en actuatoren, te controleren.

Checklist

Ben je niet helemaal overtuigd dat de katalysator van de auto die bij jou op de brug staat optimaal werkt? Check dan de werking van de katalysator door gebruik te maken van de katalysator checklist. Deze checklist is speciaal ontwikkeld door Romax Original om zo te controleren of je de katalysator vervangen dient te worden.

Meten is weten

Het eerste punt op de katalysator checklist is het meten van de temperatuur. Hoe doe je dat? Start de motor en laat deze op bedrijfstemperatuur komen. Wanneer de motor op temperatuur is, zet je de auto op de brug om de boel goed te kunnen inspecteren. Controleer vervolgens met de infrarood thermometer de temperatuur van de uitlaatgassen vóór de katalysator bij de inlaatconus (T1). Daarna meet je de temperatuur net bij het uiteinde van de uitlaatconus van de katalysator(en) (T2). Nu volgt een eenvoudige rekensom, waarbij je het verschil berekent tussen het tweede en eerste meetpunt: A=T2-T1.

 

Analyse temperatuurverschil

Met de gevonden waarde (A) kun je nu aan de hand van onderstaande analyse de status van de katalysator bepalen. Het temperatuurverschil tussen punt T2 en T1 bepaalt om welke van de hieronder beschreven situaties het gaat.

  • Als het temperatuurverschil tussen 45-70 °C ligt (dus heter bij het uiteinde, dicht bij de uitlaatleiding van de katalysator), dan werkt de katalysator naar behoren. Het is verstandig om dit elke 30.000 km te controleren.
  • Ligt A tussen 30-45 °C, is de katalysator deels versleten. Een vervanging is aanstaande.
  • Is A kleiner dan 30 °C dan is de katalysator defect en zal direct vervangen moeten worden. Controleer voor de vervanging van de katalysator de toestand van het gehele uitlaatsysteem met een viergasmeting. Zo voorkom je problemen met de nieuwe katalysator.
  • Meet je een temperatuurverschil van meer dan 70 °C, dan werkt de katalysator met een rijk mengsel. Er is sprake van een probleem, waardoor het systeem in de noodloopmodus draait. Verhelp het probleem zo snel mogelijk om te voorkomen dat de katalysator beschadigd. Het is raadzaam om de motor met een viergasmeter te controleren.
    Met de viergasmeting heb je gelijk het tweede punt van de checklist afgevinkt en kun je verder met het controleren van het lambdasonde signaal.

 

Waardevol van begin tot eind

Wanneer de katalysator vervangen moet worden, wil je er natuurlijk wel voor zorgen dat je de juiste katalysator kiest. En dat er geen montage problemen ontstaan. Het gebruik van gehomologeerde uitlaatdelen levert niet alleen montagevoordelen, maar ook belangrijke technische voordelen op. Het homologatieproces garandeert bijvoorbeeld dat katalysatoren een voldoende hoeveelheid edelmetalen bevatten. Dit is enerzijds belangrijk om het katalysatieproces te waarborgen, anderzijds weet je ook dat je de juiste prijs betaalt. Niet-gehomologeerde katalysatoren bevatten maar een fractie van de noodzakelijk hoeveelheid edelmetalen, die nodig is voor optimale katalysatie. Daarnaast garandeert een gehomologeerd systeem dat in het complete systeem de juiste tegendruk aanwezig is. Dit heeft een direct effect op de prestaties, het emissieniveau en het brandstofverbruik.