Hoe zit het nu met de controle van een roetfilter?

Sinds 20 mei 2018 is de aanwezigheid van een roetfilter een keuringsaspect geworden. In het APK-handboek van de RDW zijn deze eisen opgenomen. In de praktijk blijkt dat er af en toe onduidelijkheden zijn over deze keuringseisen. En wanneer vervang je een roetfilter?

 

Het controleren van een roetfilter voor de APK-keuring

De hoeveelheid deeltjesmassa van het voertuig (in g/km of g/kWh, afhankelijk van de voertuigcategorie en/of milieuclassificatie) bepaalt of een roetfilter verplicht is. Voor de keurmeester zijn deze waardes niet van belang. De aanwezigheid van het roetfilter is weergegeven in het ‘Raadpleegscherm voertuigen’ van de RDW. Dit is beschreven in het APK-handboek onder het hoofdstuk ‘Algemeen’. Daaronder vind je het item ‘Roetfilter’. Staat er een ‘Ja’ bij ‘Roetfilter verplicht’? Dan moet het roetfilter aanwezig zijn en mag deze niet duidelijk defect zijn.

 

Werking en afkeur

Bovenstaand houdt in dat bij een visuele controle het roetfilter aanwezig moet zijn. Een roetfilter is meestal te herkennen aan de nodige druksensoren. Er hoeft geen nadere (inwendige) inspectie uitgevoerd te worden op de mogelijke werking. Ontbreekt het filter of is het duidelijk defect, dan is dit een APK-afkeurpunt en zal het roetfilter opnieuw moeten worden aangebracht.

Wanneer vervang je het roetfilter?

Een roetfilter is eigenlijk een relatief eenvoudig onderdeel. Het heeft als doel roetdeeltjes op te vangen die de motor verlaten. Toch zijn er steeds vaker auto’s met een probleem in het uitlaatsysteem, waarbij een verstopt roetfilter de oorzaak is. Raakt een roetfilter verstopt vóór de vervangingstermijn dan ligt de oorzaak zelden bij het roetfilter zelf. Meestal ligt de oorzaak bij het motormanagement, de motor of diverse sensoren in het uitlaatsysteem.

 

Diagnose

Vaak wordt er geen motorische check uitgevoerd voorafgaande aan het vervangen van het onderdeel. Pas als het volledige systeem en alle onderdelen werken volgens de specificaties van de fabrikant, presteert het roetfilter als vereist. Er zijn twee belangrijke redenen voor het te snel vol raken van een roetfilter. Het gemonteerde roetfilter heeft niet de juiste specificaties en/of het voertuig heeft een motorisch probleem.

 

Checklist

Ben je niet helemaal overtuigd dat het roetfilter van de auto die bij jou op de brug staat optimaal werkt? Check dan de werking van het roetfilter door gebruik te maken van de roetfilter checklist. Deze checklist is speciaal ontwikkeld door Romax Original om zo te controleren of het roetfilter vervangen dient te worden. Download de checklist hieronder.

Vol

Een goed werkend roetfilter levert geen problemen op. De problemen ontstaan pas als het filter na verloop van tijd een bepaalde verzadiging bereikt. Hierdoor wordt de doorstroming van de overige uitlaatgassen belemmerd, wat direct invloed heeft op het vermogen van de motor. Om het roetfilter niet telkens te hoeven vervangen wanneer deze het verzadigingspunt heeft bereikt is er gekozen voor een technische oplossing: het regenereren (naverbranden) van de roetdeeltjes. Om dit te realiseren is een temperatuur nodig van minimaal 550 ºC á 600 ºC, de verbrandingstemperatuur van roet. Dit proces verlengt de levensduur van het roetfilter aanzienlijk.

 

Passieve en actieve regeneratie

Er zijn twee varianten van het regeneratieproces: passieve en actieve regeneratie. Passieve regeneratie is onder andere toegepast bij eerste generatie roetfiltersystemen en bij de retro-filtersystemen. Het regeneratieproces wordt hier automatisch gestart bij hogere belastingen en bij een voldoende hoge uitlaatgastemperatuur (550 ºC). Het nadeel van dit regeneratieproces is echter dat het niet altijd optimaal functioneert. Dat is vooral het geval wanneer er met lage belasting gereden wordt, zoals in het stadsverkeer.
Als het roetfilter is volgelopen, en de auto rijdt niet regelmatig op hogere snelheid lange stukken dan wordt de passieve regeneratie niet opgestart. Hiervoor heeft de autofabrikant een oplossing bedacht: ‘De actieve regeneratie’. De actieve regeneratie wordt gestart door het motormanagement van de auto. De timing van het de inspuiting wordt aangepast zodat de uitlaatgastemperatuur stijgt en de roetdeeltjes in het roetfilter verbranden.

 

Motormanagement

Het motormanagement berekent de hoeveelheid roet die in het roetfilter aanwezig is. Dit is sterk afhankelijk van het gebruik van de auto. De berekende hoeveelheid roet wordt gecontroleerd door middel van de verschildruksensor van het roetfilter. Controle en sturing van de temperatuurverhoging in het roetfilter vindt plaats via de temperatuursensor voor het roetfilterelement. De daadwerkelijke temperatuurverhoging geschiedt door een eerste en/of tweede na-inspuiting van de verstuiver. Vervolgens vindt er controle van de roetverbranding plaats door de verschildruksensor.

 

Aanpassingen

Het motormanagement voert enkele belangrijke aanpassingen uit met betrekking tot het succesvol regenereren en het verminderen van een toename van het brandstofgebruik uit de eerste en/of tweede na-inspuiting. Het motormanagement regelt hiervoor:

  • het sluiten van de EGR-klep;
  • de intercooler wordt door middel van doseerklep voor warme lucht kortgesloten tijdens het proces;
  • het brandstofverbruik wordt geoptimaliseerd door het gebruik van Romax- regeneratievloeistof. Dit levert een winst van 1% op het gemiddelde verbruik;
  • 1 of 2 na-inspuitingen, afhankelijk van het toerental, de belasting en wel of geen actieve regeneratie.