Hoe voorkom je een verstopte condensor?

De condensor is van cruciaal belang in het AC-systeem. Het zorgt ervoor dat het koudemiddel verandert van gasvormig naar vloeistof. Wanneer er vervuiling ontstaat in het systeem kan dat ervoor zorgen dat de smalle koelbuisjes verstopt raken. Maar hoe zorg je er nu voor dat het systeem niet vervuild? En voorkom je een verstopte condensor?

 

Hoe voorkom je een verstopte condensor? afbeelding

Als de buisjes verstopt raken heeft dat invloed op de doorstroming en werking van de compressor. Hierdoor kan de druk in het systeem oplopen. Dat heeft weer gevolgen voor een juiste werking van de compressor. Vooral condensors met de “micro tube”-technologie hebben een verhoogd risico op verstopping. Dit systeem heeft een uitstekend koelend vermogen. Maar door de geringe afstand van de koelbuisjes onderling en de zeer fijne lamellen raken deze condensors ook eerder verstopt.

 

Oorzaken van een verstopte condensor

Het verstopt raken van de condensor kan onder andere komen door onderstaande zaken.

  • Geen of een slechte spoeling van het AC-systeem
  • Verkeerd gebruik van toevoegingen
  • Verkeerde olie
  • Filter/droger in slechte conditie

Zo voorkom je de vervuiling

Als een onderdeel van het AC-systeem vervangen wordt, spoel dan altijd het hele systeem. Vooral na compressor uitval. Wanneer een compressor uitgevallen is kunnen er kleine metalen deeltjes afbreken. Deze metalen deeltjes komen dan vervolgens in het systeem terecht met verstopping tot gevolg. Daarnaast kan er ook vervuiling ontstaan door oververhitte olie in de compressor. Spoelen dus!

Links – zichtbare vervuiling bij de condensor-aansluiting
Rechts – zwarte, verbrande olie zorgt voor verstopping van de condensor

 

Verkeerde of verkeerd gebruikte toevoegingen (UV-dye etc) kunnen vervuiling in het systeem veroorzaken. Dit wordt veroorzaakt door kristalliserende lek-stop middelen en/of Teflon beschadigingen aan de binnenzijde van de compressor. Teflon beschadiging komt voor wanneer agressieve reinigingsmiddelen niet geheel zijn verwijderd uit het AC-systeem.

Door smeermiddelen te gebruiken met een te hoge viscositeit kan de condensor gemakkelijk verstopt raken. Vooral bij de condensors met “micro tube”-technologie.

Links – olie uit een stukgelopen compressor,deze zichtbare vervuiling is verspreid door het hele AC-systeem
Rechts – versleten cartridge van de filter/droger

Een niet goed werkend filter/droger zal voor vervuiling zorgen in het AC-systeem. Hierdoor kan verstopping optreden in de condensor maar ook in andere, cruciale delen van het AC-systeem.

 

Vervang filter/droger op tijd

Bij het vervangen van een compressor dient ook altijd de droger vervangen te worden. Ook wanneer het systeem is geopend voor reparatie is het aanbevolen om de filter/droger te vervangen.

Indien er geen reparaties zijn uitgevoerd is het toch aanbevolen in de filter/droger iedere 2 jaar te vervangen. Dit omdat deze zijn werking verliest. Zorg ervoor dat na het spoelen geen resten achterblijven in het systeem. Gebruik altijd de juiste olie en toevoegingen.