Handigheidje tijdens proefrit wijst oorzaak afslaande motor aan

 

Soms krijg je een vraag voorgelegd waarvoor wel heel snel een oplossing wordt gevonden. Zoals met een Nissan Kubistar met 1.5 DCI-dieselmotor die steeds maar blijft afslaan. Deze storing is volgens de monteur ontstaan, nadat hij de EGR-klep heeft gereinigd. Dat deed hij om een andere klacht op te lossen. Na een klein stukje proefrijden valt de motor direct stil. Bij het uitlezen van de auto ziet de monteur foutcode P0608. Deze foutcode duidt op een te lage voedingsspanning op de sensoren.

 

Gegevens voertuig in dit artikel: Nissan Kubistar 1.5 DCI 2005

 

De medewerker van de Automotive Techline herkent het probleem bij dit type dieselmotor. Hij vermoedt een defect aan de EGR-klep. De mogelijkheid bestaat namelijk dat bij het schoonmaken van de EGR-klep een reinigingsmiddel, bijvoorbeeld remmenreiniger, in de elektronica is gekomen. Met als gevolg kortsluiting in de EGR-klep. Door deze kortsluiting valt dan een gedeelte van het 5V-circuit uit. Hierdoor functioneren meerdere sensoren niet meer en slaat de motor af.

 

EGR-stekker losnemen

de monteur word geadviseerd opnieuw een proefrit te maken. Maar ditmaal nadat hij de stekker van de EGR heeft los genomen. Deze proefrit verloopt zonder problemen, waarop de monteur in overleg met de helpdeskmedewerker besluit de EGR-klep te vervangen. Hiermee is de storing verholpen.

 

Lagere NOx-uitstoot

Het EGR-systeem (Exhaust Gas Recirculation) is bedoeld om de hoeveelheid schadelijke uitlaatemissies van een benzine- of dieselmotor te verlagen. Dit wordt bereikt door een deel van de uitlaatgassen – via een koeler – te mengen met de inlaatlucht die naar de verbrandingskamers leidt. Het zuurstofgehalte in het brandstofmengsel wordt hierdoor lager, waardoor een lagere verbrandingssnelheid en verbrandingstemperatuur optreden. Op deze manier ontstaat tijdens de verbranding minder stikstofoxide, waardoor de NOx-uitstoot lager is en dat is gunstig voor het milieu.

 

Reiniging of vervanging

Het EGR-systeem kent ook nadelen. De lagere verbrandingssnelheid en -temperatuur gaan ten koste van de motorprestaties. Ook kan het systeem vervuild raken door de uitlaatgassen, vooral bij langzaam rijden en veel korte ritten waardoor het uitlaatsysteem niet volledig op temperatuur komt. Door deze vervuiling kan het voorkomen dat de EGR-klep, die de hoeveelheid gerecirculeerde uitlaatgassen regelt, niet meer optimaal werkt. Vroeger was de EGR-klep vaak een vacuümgestuurde, mechanische klep, in moderne motoren wordt de EGR-klep elektronisch aangestuurd door de ECU. Bij een lichte vervuiling kan de EGR-klep doorgaans worden gereinigd. Levert dat niets op, dan is de klep meestal defect en moet deze worden vervangen.