De Leeftijd van Camperbanden

Over de leeftijd van camperbanden worden veel discussies gevoerd. Deze discussies worden gevoerd door enkele verzekeringsmaatschappijen die als argument aangeven dat ze de regel aanhouden dat camperbanden niet ouder mogen zijn dan 6 jaar.

Voor banden onder een caravan geldt dat de banden niet ouder mogen zijn dan 6 jaar, waarschijnlijk is deze regel door getrokken naar de banden onder campers. Echter zijn niet alle partijen het eens met deze regel. Er zijn partijen die vinden dat banden die 6 jaar oud zijn nog steeds geschikt zijn voor onder de camper.

Onderhoud aan de banden is belangrijker dan de leeftijd. Een band die beschikt over de juiste bandenspanning en 6 jaar oud is, is in betere staat dan een band die jonger is en die met onderspanning heeft gereden. Hieronder staan factoren die belangrijk zijn voor banden:

De leeftijd van de band

Het is van belang om elk jaar de band te laten controleren door een bandenspecialist, 5 jaar na ingebruikname. Voor banden die 10 jaar oud zijn wordt geadviseerd om ze te laten demonteren.

Veroudering van de band tijdens opslag

Volgens een uitgebreide studie geldt dat 1 jaar opslag van een band overeenkomt met het 3 weken gebruiken van een band.
De regel is : “Wanneer een band niet gebruikt word verouderd hij 17 maal langzamer dan tijdens het gebruik.”
Dus wanneer een band na 2 jaar opslag gemonteerd wordt geldt hiervoor dat de band net zoveel verouderd is als wanneer hij 6 weken in gebruik is.

Onderhoud van de band

Het onderhoud van de band is voor de veiligheid belangrijker dan de leeftijd van de band. Van groot belang is het toepassen van de juiste bandenspanning.

Michelin Agilis Camping is een band die Michelin speciaal heeft ontwikkeld voor campers. De hoge asbelasting van de camper is voor deze band geen probleem. Op de achter as wordt een spanning van 5,5 bar geadviseerd en op de vooras een spanning van 4,5 bar. Er moeten stalen ventielen gemonteerd worden bij een spanning van 5,5 bar. De bandenspanning heeft een grotere invloed op de veiligheid dan de DOT codering.

Positie Verzekeringsmaatschappijen

Er is gebleken dat de verzekeringspolissen verschillen over de caravanverzekeringen, nadat VACO de polissen heeft beoordeeld. De verschillen zijn erg groot. Van het verplicht vervangen van banden ouder dan zes jaar tot verplichten tot voldoende zorg/onderhoud.

Verschillende verzekeraars hebben bij campers maar ook bij caravans een maximale leeftijd van de banden van 6 jaar meegenomen. Echter is het niet zo dat een band die 6 jaar of ouder is afgeschreven moet worden, omdat er naast de leeftijd van de band ook nog andere factoren meespelen in het verouderingsproces.

De beoordeling van een band moet aan de hand van de staat en conditie gedaan worden. Campers kennen een verplichte keuring van de banden als onderdeel van de APK. Bij caravans is dit niet het geval, hierbij moet de eigenaar de banden zelf in de gaten houden.

Een algemeen uitgangspunt is dat een band maximaal 2 jaar na de productiedatum als nieuw beschouwt mag worden. De reden hiervoor is dat er nauwelijks veroudering van de band optreedt wanneer deze ligt opgeslagen in het bandenmagazijn, omdat deze opslag erg zorgvuldig is.

Er komt dus veel meer bij kijken dan alleen de leeftijd bij het beoordelen van banden. In het geval van schade zal er bewezen moeten worden of de oorzaak ook echt ligt aan de leeftijd van de banden.