De 10 meest voorkomende roetfilter storingen

Een roetfilter of Diesel Partikel Filter (DPF), filtert roet uit de uitlaatgassen. Gezien de complexiteit van moderne uitlaatsystemen, hebben we de meest voorkomende foutmeldingen en problemen voor je in kaart gebracht. In dit artikel behandelen we druk gerelateerde foutmeldingen. Deze 10 foutmeldingen zijn de meest voorkomende roetfilter storingen.

De 10 meest voorkomende roetfilter storingen

Klik hieronder op de foutcode en zie wat hier de symptomen en mogelijke oorzaken van zijn.

P0470 – Uitlaatgas druksensor storing in circuit

Deze melding geeft aan dat het inkomende signaal van de uitlaatgas druksensor niet overeenkomt met de druk in het inlaatspruitstuk of de buitenluchtdruk. Foutmelding P0470 kan optreden door een fout in het elektrische circuit of duiden op een mechanisch probleem.

P0471 – Uitlaatgas druksensor onwaarschijnlijk signaal

Tegelijk met P0470, kan ook foutmelding P0471 verschijnen. Het verschil tussen deze twee meldingen is de tijd die ze duren en het elektrische of mechanische probleem dat de sensor, elektrische circuit of de regeleenheid hebben. De procedures om deze storingen op te lossen kunnen per autofabrikant, brandstofsoort en type druksensoren verschillen.

Symptomen foutmeldingen P0470 en P0471

 • Motorcontrolelampje brandt
 • Minder, afnemend of geen vermogen
 • Geforceerde (handmatige) regeneratie onmogelijk
 • Niet meer starten na mislukte geforceerde regeneratie

Mogelijke oorzaken P0470 en P0471

Foutmeldingen P0470 en P0471 kunnen meerdere oorzaken hebben:

 • Verstopping/blokkering tussen uitlaatspruitstuk en druksensor
 • Lekkage EGR-, laaddruk- en/of inlaatsysteem
 • Defecte uitlaatgas druksensor
 • Powertrain Control Module (PCM) defect (onwaarschijnlijk, maar niet onmogelijk)

Als de storingen die deze meldingen veroorzaken niet gerepareerd worden, zorgt dit voor roet-opbouw in het filter. Wanneer het filter vol zit met roet, veroorzaakt dit verstopping. Het gevolg hiervan is dat het motormanagement dit melden met foutmelding P242F.

P242F – Diesel Partikel Filter beperking/verstopt (ophoping van as)

Foutmelding P242F duidt op een kritisch niveau van as-ophoping in het roetfilter. As ontstaat als het roetfilter geregenereerd wordt, onbrandbare materialen zoals smeermiddelen, additieven en slijtage en corrosie uit de motor. Het as zet zich af tegen de wanden en het filterelement. Door as neemt de roet opslagcapaciteit en de werking van het roetfilter drastisch af.

Als het motormanagement variaties in de opslagcapaciteit van het roetfilter registreert, gaat het motorcontrolelampje branden en verschijnt foutmelding P242F. De condities die foutmelding P242F veroorzaken kunnen schade aan de motor en het brandstofsysteem veroorzaken. Het is daarom belangrijk de oorzaak van de storing zo snel mogelijk op te sporen en op te lossen.

Symptomen foutmelding P242F

 • Afnemende motorprestaties
 • Overmatige zwarte rook uit de uitlaat
 • Motor-temperatuur loopt op
 • Versnellingsbak-temperatuur loopt op

Mogelijke oorzaken foutmelding P242F

 • Overmatige as-ophoping in het DPF
 • Defecte DPF druksensor
 • Verstopte DPF druksensor leidingen/slangen
 • Inefficiënte regeneratie
 • Overmatig gebruik van motor en/of brandstofsysteem additieven

P2002 – Diesel Partikel Filter Bank 1 efficiëntie onder drempelwaarde

In een goed functionerend roetfilter, heerst een bepaalde tegendruk. Het motormanagementsysteem bewaakt deze druk en monitort of de druksensoren goed functioneren. Als het motormanagement een afwijking in de marges registreert, verschijnen meldingen P2002 en/of P2003.

In de theorie verdwijnt deze storing en gaat het waarschuwingslampje uit als er een regeneratiecyclus heeft plaatsgevonden. Het is een onschuldige real-time en niet permanente storing. Zodra de oorzaak van de storing is opgelost, wordt de storingsmelding gewist. Ter vergelijking; een complexe storing is permanent en blijft in het motormanagement geheugen staan totdat het voertuig gerepareerd is. De foutmelding moet handmatig worden gewist.

Als er om welke reden dan ook geen regeneratie plaatsvindt, slibt het filter dicht met roet totdat deze uiteindelijk verzadigd is. Hierom is het belangrijk om de foutmelding goed in de gaten te houden. Als het waarschuwingslampje te lang blijft branden, moet de klant alsnog naar de garage komen om de oorzaak van het probleem te laten onderzoeken.

Symptomen foutmelding P2002 

 • Brandstofverbruik stijgt omdat het motormanagement de temperatuur van het roetfilter wil verhogen om roet te verbranden
 • Het motorcontrolelampje gaat branden. Als het motormanagement kan regenereren, gaat het lampje uit. Als er niet geregenereerd kan worden blijft het lampje branden.
 • Bij sommige auto’s zal de motorolie dunner worden omdat het motormanagement na het bovenste dode punt van de zuigers extra brandstof in gaat spuiten teneinde de temperatuur te verhogen en roet te verbranden. Een deel van de brandstof komt langs de zuigers in de olie terecht. De kwaliteit en levensduur van de olie slinkt hierbij drastisch.
 • Als het DPF niet gereinigd wordt, gaat het systeem in noodloop totdat het probleem is opgelost.

Mogelijke oorzaken P2002

 • Roetfilter foutmelding P2002 wordt meestal veroorzaakt door het rijden van korte ritjes op lage snelheid waarbij de motor niet op bedrijfstemperatuur komt. Om roet te kunnen regenereren, moet de temperatuur van het roetfilter tenminste 500 graden zijn. Zelfs als het motormanagement zich inspant, is het vrijwel onmogelijk om deze temperatuur op korte afstanden te bereiken.
 • Door luchtlekkage vóór het roetfilter, kunnen sensoren verkeerde waardes lezen. Als het motormanagement een waarde buiten de vastgestelde marge signaleert, resulteert dit in foutmeldingen P2002 of P2003.
 • Brandstof met een hoog zwavelgehalte blokkeert roetfilters doorgaans sneller.
 • Tuning en andere modificaties
 • Vuil of verstopt luchtfilter
 • Defect roetfilter

P2003 – Diesel Partikel Filter Bank 2 efficiëntie onder drempelwaarde

In een goed functionerend roetfilter, heerst een bepaalde tegendruk. Het motormanagementsysteem bewaakt deze druk en monitort of de druksensoren goed functioneren. Als het motormanagement een afwijking in de marges registreert, verschijnen meldingen P2002 en/of P2003.

In de theorie verdwijnt deze storing en gaat het waarschuwingslampje uit als er een regeneratiecyclus heeft plaatsgevonden. Het is een onschuldige real-time en niet permanente storing. Zodra de oorzaak van de storing is opgelost, wordt de storingsmelding gewist. Ter vergelijking; een complexe storing is permanent en blijft in het motormanagement geheugen staan totdat het voertuig gerepareerd is. De foutmelding moet handmatig worden gewist.

Als er om welke reden dan ook geen regeneratie plaatsvindt, slibt het filter dicht met roet totdat deze uiteindelijk verzadigd is. Hierom is het belangrijk om de foutmelding goed in de gaten te houden. Als het waarschuwingslampje te lang blijft branden, moet de klant alsnog naar de garage komen om de oorzaak van het probleem te laten onderzoeken.

Symptomen foutmelding P2003

 • Brandstofverbruik stijgt omdat het motormanagement de temperatuur van het roetfilter wil verhogen om roet te verbranden
 • Het motorcontrolelampje gaat branden. Als het motormanagement kan regenereren, gaat het lampje uit. Als er niet geregenereerd kan worden blijft het lampje branden.
 • Bij sommige auto’s zal de motorolie dunner worden omdat het motormanagement na het bovenste dode punt van de zuigers extra brandstof in gaat spuiten teneinde de temperatuur te verhogen en roet te verbranden. Een deel van de brandstof komt langs de zuigers in de olie terecht. De kwaliteit en levensduur van de olie slinkt hierbij drastisch.
 • Als het DPF niet gereinigd wordt, gaat het systeem in noodloop totdat het probleem is opgelost.

Mogelijke oorzaken P2003

 • Roetfilter foutmelding P2003 wordt meestal veroorzaakt door het rijden van korte ritjes op lage snelheid waarbij de motor niet op bedrijfstemperatuur komt. Om roet te kunnen regenereren, moet de temperatuur van het roetfilter tenminste 500 graden zijn. Zelfs als het motormanagement zich inspant, is het vrijwel onmogelijk om deze temperatuur op korte afstanden te bereiken.
 • Door luchtlekkage vóór het roetfilter, kunnen sensoren verkeerde waardes lezen. Als het motormanagement een waarde buiten de vastgestelde marge signaleert, resulteert dit in foutmeldingen P2002 of P2003.
 • Brandstof met een hoog zwavelgehalte blokkeert roetfilters doorgaans sneller.
 • Tuning en andere modificaties
 • Vuil of verstopt luchtfilter
 • Defect roetfilter

P244A – Roetfilter drukverschil Bak 1 te laag

De Engine Control Unit (ECU) controleert met een drukverschilsensor routinematig of er een roetfilter aanwezig is en of deze naar behoren functioneert. Als wordt vastgesteld dat er geen roetfilter gemonteerd is, of als het roetfilter niet goed functioneert, wordt foutmelding P244A of P244B gegenereerd en gaat het motorcontrolelampje branden. Zodra deze foutmeldingen in het geheugen zijn opgeslagen, wordt er niet meer geregenereerd. Als het motormanagement juiste waardes registreert, gaat het controlelampje uit en wordt de regeneratie gestart.

Symptomen foutmelding P244A

 • Motorcontrole- of Service-lampje brandt

Mogelijke oorzaken foutmelding P244A

 • Defect roetfilter
 • Uitlaat lekt voor of in de buurt van het DPF
 • Lekkage in slang DPF druksensor
 • Tuning

P244B – Roetfilter drukverschil te hoog

De Engine Control Unit (ECU) controleert met een drukverschilsensor routinematig of er een roetfilter aanwezig is en of deze naar behoren functioneert. Als wordt vastgesteld dat er geen roetfilter gemonteerd is, of als het roetfilter niet goed functioneert, wordt foutmelding P244A of P244B gegenereerd en gaat het motorcontrolelampje branden. Zodra deze foutmeldingen in het geheugen zijn opgeslagen, wordt er niet meer geregenereerd. Als het motormanagement juiste waardes registreert, gaat het controlelampje uit en wordt de regeneratie gestart.

Symptomen foutmelding P244B

 • Motorcontrole- of Service-lampje brandt

Mogelijke oorzaken foutmelding P244B

 • Defect roetfilter
 • Uitlaat lekt voor of in de buurt van het DPF
 • Lekkage in slang DPF druksensor
 • Tuning

P2452 – Diesel Partikel Filter, drukverschil sensor ‘A’ elektrische fout

Als het onderhoudslampje op het dashboard brandt in combinatie met foutmelding P2452 en/of P2453, heeft het motormanagementsysteem een storing in het elektrische circuit van de DPF druksensor gedetecteerd. De storing wordt aangeduid met ‘A’.

De DPF druksensor is meestal in de motorruimte gemonteerd. De sensor controleert de druk van de uitlaatgassen voordat ze het roetfilter ingaan. Een klein deel van de uitlaatgassen wordt afgetapt en stroomt door een of meer slangen of pijpjes die op het roetfilter gemonteerd zijn.

Als het motormanagement een druk registreert die niet met de specificaties van de fabrikant overeenkomt, of als een elektrisch signaal van de druksensor de marges overschrijdt, wordt melding P2452 gegenereerd en gaat het onderhoudslampje branden.

Symptomen foutmelding P2452

De problemen die foutmelding P2452 veroorzaakt, kunnen schade veroorzaken aan de motor en het brandstofsysteem en moeten zo snel mogelijk opgelost worden. Symptomen die bij deze foutmeldingen horen zijn:

 • Afnemende motorprestaties
 • Overmatige zwarte rook uit de uitlaat
 • Motor-temperatuur loopt op
 • Versnellingsbak-temperatuur loopt op

Mogelijke oorzaken foutmelding P2452

 • Regeneratievloeistof reservoir leeg
 • Verkeerde regeneratievloeistof
 • Defecte DPF druksensor
 • Verstopte DPF druksensor leidingen/slangen
 • Inefficiënte regeneratie
 • Regeneratiesysteem defect

P2453 – Diesel Partikel Filter, drukverschil sensor ‘A’ onwaarschijnlijk signaal

Als het onderhoudslampje op het dashboard brandt in combinatie met foutmelding P2452 en/of P2453, heeft het motormanagementsysteem een storing in het elektrische circuit van de DPF druksensor gedetecteerd. De storing wordt aangeduid met ‘A’.

De DPF druksensor is meestal in de motorruimte gemonteerd. De sensor controleert de druk van de uitlaatgassen voordat ze het roetfilter ingaan. Een klein deel van de uitlaatgassen wordt afgetapt en stroomt door een of meer slangen of pijpjes die op het roetfilter gemonteerd zijn.

Als het motormanagement een druk registreert die niet met de specificaties van de fabrikant overeenkomt, of als een elektrisch signaal van de druksensor de marges overschrijdt, wordt melding P2452 gegenereerd en gaat het onderhoudslampje branden.

Symptomen foutmelding P2453

De problemen die foutmelding P2453 veroorzaakt, kunnen schade veroorzaken aan de motor en het brandstofsysteem en moeten zo snel mogelijk opgelost worden. Symptomen die bij deze foutmeldingen horen zijn:

 • Afnemende motorprestaties
 • Overmatige zwarte rook uit de uitlaat
 • Motor-temperatuur loopt op
 • Versnellingsbak-temperatuur loopt op

Mogelijke oorzaken foutmelding P2453

 • Regeneratievloeistof reservoir leeg
 • Verkeerde regeneratievloeistof
 • Defecte DPF druksensor
 • Verstopte DPF druksensor leidingen/slangen
 • Inefficiënte regeneratie
 • Regeneratiesysteem defect

P2455 – Diesel Partikel Filter, drukverschil sensor ‘A’ kortsluiting naar plus

Deze foutmelding wordt geregistreerd als het motormanagement een hoogspannings-ingangssignaal van de DPF druksensor detecteert.

Symptomen foutmelding P2455

De omstandigheden die tot deze fout hebben geleid kunnen eveneens schade veroorzaken aan de motor en het brandstofsysteem. De oorzaak van het probleem moet zo snel mogelijk gevonden en gerepareerd te worden. Foutmelding P2455 is inherent aan de volgende symptomen:

 • Overmatige zwarte rook uit de uitlaat
 • Motor-temperatuur loopt op
 • Versnellingsbak-temperatuur hoger dan normaal
 • Afnemende motorprestaties

Mogelijke oorzaken foutmelding P2455

 • Lekke uitlaat
 • Verstopte DPF druksensor leidingen/slangen
 • Defecte DPF druksensor
 • Regeneratievloeistof reservoir leeg
 • Verkeerde regeneratievloeistof
 • Inefficiënte regeneratie
 • Regeneratiesysteem defect